Rúrková drenáž

Je to podzemný odvodňovací systém zložený zo siete podzemných potrubí, ktoré sú schopné z pôdy prijímať prebytočnú vodu a ďalej ju odviesť z územia, kde je potrubie uložené.

Medzi výhody rúrkovej drenáže patrí dobrá odvodňovacia účinnosť v rôznych pôdnych podmienkach, dlhá životnosť pri minimálnej údržbe, vysoký stupeň mechanizácie výstavby a plošná súvislosť pôdnych celkov sa nenarušuje. Rúrková drenáž sa navrhuje dvoma spôsobmi a to ojedinelým a plošným.

Ojedinelé drény sa používajú na odvodnenie malých určitých zamokrených miest, s menším terénnym znížením, preliačin, úpätí svahov.

Plošná drenáž sa navrhuje takým spôsobom, aby sieť rovnobežných drénov pokryla celú plochu, ktorá je vystavovaná zamokreniu. Používa sa na odvodnenie rozsiahlejších území, trvale alebo periodicky zamokrených. Plošnú drenáž tvoria zvodné a zberné drény. Zberné drény zbierajú prebytočnú vodu a odvážajú ju do zvodného drénu.