Strechy

Od nášho stretnutia a podpísania zmluvy Vám zabezpečíme všetko potrebné.

Drevo Vám spracujeme a dovezieme. Náš tým pracovníkov je pripravený na výstavbu krovu a následných prác spojených s jej výstavbou, tak aby bola zabezpečená hlavne Vaša bezpečnosť. Následným pokrytím strechy krytinou od firiem Bramac a Tondach, v ktorých sú naši pracovníci profesionálne vyškolený a skončením školenia s licenciou. Zabezpečíme Vám aj všetky klampiarske práce na najvyššej úrovni. Našim výsledom nebude len kvalitný krov a spoľahlivá strecha ale aj Vaša radosť, vždy keď sa na strechu pozriete.